bamberski dwór

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Lecznicze „Bamberski Dwór” przyjmuje pacjentów  miasta  Poznania od 2003 roku. Związane lokalizacyjnie i   nominalnie z dzielnicą Jeżyce stało się rozpoznawalne dla mieszkańców tej części miasta , ale również dla dzielnic sąsiadujących oraz ościennych gmin.  Przy ul. Św. Wawrzyńca działało kilkanaście poradni i pracowni specjalistycznych oraz pięć oddziałów   chirurgii jednego dnia. Z początkiem roku 2015 placówka zmieniała lokalizację, pozostawszy jednak wierna Jeżycom. Obecnie, przy ulicy J.H. Dąbrowskiego 77a., w budynku „Nobel Tower” na III piętrze, mieszczą się poradnie   specjalistyczne realizujące kontrakt z NFZ-tem, gabinety oraz pracownie diagnostyczne. Skupiają one lekarzy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem klinicznym oraz ambulatoryjnym, diagnostów, terapeutów. Pacjenci mogą znaleźć pomoc bezpłatną w ramach ubezpieczenia, mogą również skorzystać z prywatnej porady lekarskiej. W trosce o trafną diagnozę, wczesną profilaktykę oraz dobre efekty leczenia, w placówce dużą wagę przywiązuje się do badań diagnostycznych. Pracownia badań endoskopowych działająca w jej obrębie   daje możliwość skorzystania z gastroskopii i  kolonoskopii – podstawowych, ale i kluczowych badań przewodu pokarmowego oraz cystoskopii – badania dróg moczowych. Podstawowej diagnostyki dopełniają badania obrazowe USG, doppler duplex. Placówka nie pozostaje obojętna wobec zdrowotnych   problemów   współczesnego społeczeństwa, utrzymując najwyższy poziom świadczonych usług we wszystkich zakresach, a szczególnie w dziedzinach zajmujących się chorobami cywilizacyjnymi.  Zapewnia więc niemal natychmiastowy dostęp do konsultacji gastroenterologicznych, proktologicznych, flebologicznych,  czy   porad wykwalifikowanego dietetyka.

Specjalności

Gabinety Specjalistyczne
Oferujemy wizyty konsultacyjne lub diagnostyczno-zabiegowe w zakresie wielu specjalności. Gabinety skupiają lekarzy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem klinicznym oraz ambulatoryjnym.
Pracownia Endoskopii
Oferujemy możliwość diagnostycznych badań przewodu pokarmowego- gastroskopii oraz kolonoskopii. Badania wykonują doświadczeni specjaliści w dziedzinie chirurgii i gastroenterologii.
Poradnie NFZ
Udzielamy świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w obrębie jedenastu specjalności w ramach kontraktu z NFZ.