Bamberski Dwór - Poradnie NFZ

Bamberski Dwór » NFZ. PORADNIE

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Lecznicze „Bamberski Dwór” udziela świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w obrębie jedenastu specjalności. Pacjenci posiadający aktualne ubezpieczenie mogą telefonicznie lub osobiście zarejestrować się na wizytę konsultacyjną lub diagnostyczno-zabiegową. Podczas rejestracji należy okazać dowód osobisty oraz skierowanie do określonej poradni wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę mającego kontrakt z NFZ. Do poradni ginekologiczno-położniczej nie potrzeba skierowania. Bez niego możemy również skorzystać z porady psychiatry w poradni zdrowia psychicznego.

Rejestrując się telefonicznie powinniśmy być przygotowani do podania numeru PESEL rejestrowanego pacjenta, jego danych osobowych: imienia, nazwiska, a także   numeru do kontaktu telefonicznego oraz kodu jednostki chorobowej (ICD 10) podanego na druku skierowania (dane wypełnione przez lekarza kierującego). Na wizytę zgłaszamy się   wyznaczonego w momencie rejestracji dnia, na parę minut przed określonym czasem. Pamiętajmy, że z uwagi na specyfikę konsultacji   lekarskich podana godzina wizyty jest godziną orientacyjną, służącą usprawnieniu ruchu pacjentów, nie zawsze   jednak oznacza precyzyjną godzinę przyjęcia.

Na konsultacje kontrolne czy ponowne wizyty dotyczące tej samej jednostki chorobowej -umawiamy się już bez skierowania.

O kierowaniu na badania laboratoryjne, diagnostyczne czy lecznicze decyduje specjalista podczas wizyty.

Poradnie w ramach NFZ: